...aby byl nákup silnější
e-lefant produkt krabice


Vážení partneři,

po 4-letém velmi příjemném úsilí, Vám můžeme představit nákupní řešení, které neopomíjí žádnou stránku profesního života strategického nákupčího.

Přemýšlení o trzích, na kterých nakupujeme, je umění. Zde jen intuice nestačí. Dobrá nákupní strategie je fundamentem jak pro dobré podnikání, tak i pro karierní růst nákupčího. Nákupnímu správci poskytuje bezpečí a vysokou kompetenci. Prodejcům pak umožní roztáhnout křídla a vyletět tam, kde jiným už nestačí ani kyslíkové přístroje. Elektronická stopa a nákupní procedury systémově uchopené jsou příležitost, jak rozluštit to, co si strany vztahu nejen přejí, ale opravdu potřebují.

V řešení, které Vám předkládáme, vyvinutém speciálně pro strategický nákup, je zúročeno 25 let interakcí, praktických zkušeností budování systémů i samotného nakupování.Přejeme ničím nerušený nákup

Slon pohled